Kür op muziek

Tijdens het jaarlijks terugkerend concours van De Lekzoomruiters, is er ook een bokaal te winnen met het rijden van de Kur op Muziek: de Thomas den Hartog bokaal. Deze bokaal wordt uitgereikt ter nagedachtenis aan Thomas, voor zijn geweldige inzet voor de paardensportvereniging De Lekzoomruiters en wordt aangeboden door zijn vrouw Philipina en dochter Diana den Hartog.

Wie was Thomas den Hartog?
De meeste leden van de Lekzoomruiters weten wel wie Thomas den Hartog was, maar voor niet leden en mensen van buiten Culemborg willen wij het een en ander toelichten. Het leven van Thomas bestond voor namelijk uit werken met paarden zoals vroeger op de steenoven.

Thomas was nagenoeg vanaf de oprichting van de vereniging in 1945 tot aan het einde van zijn leven een rots in de branding voor de paardensportvereniging De Lekzoomruiters.

Naast zijn gezin waren de paarden en de vereniging zijn grote liefde, samen met zijn vrouw Philipina hadden zij hart voor de club.

Als er sponsors gevonden moesten worden dan ging Thomas op zijn fietsje bij de fabrikanten langs. Het leverde hem altijd wel iets op, en zo probeerde hij de financiën voor de club op orde te houden.

Thomas was een zeer actief verenigingsmens, als iemand iets wilde weten over de club dan was het antwoord: vraag dat maar aan Thomas, die weet het wel.

Thomas genoot de laatste jaren erg van de ponyruiters, die hadden zijn hart gestolen.

In mei 2009 moest Thomas de teugels laten vieren. Hij had een ernstige ziekte. In maart 2010 is Thomas op 79 jarige leeftijd overleden. Hiermee is een zeer geliefd verenigingsmens van ons heengegaan.

Deelnemers
Deelnemers aan de Kür op muziek dienen een getypt persoonlijk verhaal in te leveren bij het secretariaat, tezamen met de cd. o.a. Wie ze zijn, naam paard en leeftijd, wat ze in het dagelijks leven bezig houden, belangrijke prestaties etc. De prijsuitreiking vindt te paard plaats.

Winnaars Kür op muziek:

  • 2011   Sabrina Melotti met Whizard Z
  • 2012   Sabrina Melotti met Whizard Z
  • 2013   Jessica Mazee met Crocket Times
  • 2014   Dirk de Haas met Bernini
  • 2015   Liza de Rijk met Kingh's Beauty Ronaldo

Na 3x de bokaal, door dezelfde persoon, gewonnen te hebben, wordt de wisselbokaal eigendom van de winnaar.