Commissies

Zoals veel verenigingen draait De Lekzoomruiters op vrijwilligers. Er komt veel hulp van vrijwilligers voor bijvoorbeeld de bezetting van de bar, het schoonmaken of helpen bij wedstrijden, maar de vereniging heeft een aantal vast commissies. 

De barcommissie

Bijna alle leden hebben bardienst bij PSV De Lekzoomruiters. Daarnaast zijn er nog een aantal leden die de barcommissie vormen: zij staan met grotere regelmaat achter de bar, maar daarnaast wordt ook door hen gezorgd dat de voorraad goed blijft of dat er lekkere snacks te koop zijn tijdens activiteiten en wedstrijden. De barcommissie bestaat uit Wim Peek, Greet van Zanten en Symona Ganzeman.

Het wedstrijdsecretariaat

Voorafgaand en tijdens de knhs-wedstrijden georganiseerd door De Lekzoomruiters, is er uiteraard ook een lid dat de organisatie rondom de wedstrijd doet: de aan- en afmeldingen van de deelnemers, de startlijst, de juiste punten doorgeven aan de KNHS... Gerdit Greve regelt dit voor de dressuur, en Symona Ganzeman voor het mennen.

De kascommissie

De kascommissie bestaat uit twee leden. Zij voeren de jaarlijkse kascontrole uit. 

De kluscommissie

Om de vereniging veilig en mooi te houden, zijn er een groot aantal leden actief om klussen bij de vereniging uit te voeren. Hierbij valt te denken aan schilderwerk, timmerwerk, aanpassen van verlichting, het slepen van de bak... Leo Steenis, Jan van Lienden, Andre Versteeg, ondersteund door Karel van Zanten en Hans Ganzeman, zijn met grote regelmaat bij de vereniging te vinden. 

De activiteitencommissie

Regelmatig worden er leuke activiteiten georganiseerd door de acitviteitencommissie. De vaste commissieleden zijn Sandra Besselink, Wendelin Stol en Heleen van Gogh. Mocht je leuke dingen hebben voor een activiteit, neem dan contact op via activiteiten@lekzoomruiters.nl.